Beveiliging met of zonder certificaat

Het verkrijgen van een certificaat op de uitgevoerde maatregelen betekent dat alles conform de eisen is uitgevoerd. Er kunnen allerlei redenen zijn om niet te certificeren. Soms is het technisch niet mogelijk door afwijkende ramen of deuren, soms is het niet wenselijk vanwege de hoge kosten, soms vindt een klant het niet nodig. Het niet volledig beveiligen betekend niet dat u slecht beveiligd bent. IWEPRO beveiligt alle uitgevoerde ramen en deuren conform de eisen, onze beveiliging is altijd conform. Mochten er uitzonderingen zijn dan zullen we deze bespreken en in de aanbieding aanduiden als zijnde niet conform.


Certificering woning P.K.V.W.

IWEPRO voert beveiligingsmaatregelen uit conform de eisen van het Politie Keurmerk. Als alle onderdelen zijn aangebracht en aan alle eisen is voldaan, kan er een certificaat worden afgegeven. Heeft IWEPRO zelf de maatregelen (hang en sluitwerk, verlichting etc.) aangebracht dan bedragen de kosten voor een certificaat € 48,00. Heeft een ander bedrijf de werkzaamheden uitgevoerd  en u wilt van IWEPRO een certificaat ontvangen, dan zullen we de werkzaamheden moeten beoordelen. Dit betekent dat alle sloten en alle getroffen maatregelen getoetst moeten worden op een juiste montage.
De kosten voor een keuring bedragen € 175,00 incl. certificaat. Worden de werkzaamheden na keuring afgekeurd, dan dient u de ontbrekende of de verkeerd gemonteerde producten bij te plaatsen of aan te passen. Deze werkzaamheden kunt u door ons laten doen of door de monteur die in eerste instantie deze zaken heeft aangebracht. Kosten herkeuring €  75,00.


Schouwingskosten en offertebesprekingscan

Is een beveiligingsadvies GRATIS?
Het antwoordt is:  JA en NEE.

De schouwing of Quickscan van uw woning is gratis en vrijblijvend.
Samen met u bekijken de staat van de woning en geven aan waar eventuele aanpassingen dienen te worden aangebracht. We bespreken met u de knelpunten en nemen alle maatregelen met u door, waarna we u een mondelinge prijsindicatie geven en bepalen of een offerte voor u zinvol is.

Wil u een gedetailleerd en uitgebreid advies Incl. offerte via de mail betaald u € 60,50 voor een compleet woning advies. Als u de offerte ter uitvoering brengt en IWEPRO krijgt de opdracht zal dit bedrag in mindering worden gebracht op de eindafrekening.

HET ADVIES IS DAN UITEINDELIJK GRATIS


Vragen over een beveiligingsadviezen of de kosten,
Vraag het ons: 0475 566334 of 06 54761613.

Een beveiligingsadvies is altijd maatwerk, immers is geen pand en geen situatie hetzelfde.

Op gratis is èèn uitzondering: Het kan zijn dat u als klant buiten onze regio woont waardoor de de aanrijtijd en advies langer duurt dan twee uur. Dan kan het zijn dat we de afspraak maken dat u betaald voor een mondeling advies. (dit wordt op voorhand met u overeengekomen)

Voor bedrijven staan de advieskosten in verhouding tot de grootte en de complexiteit van deze projecten. De adviseringskosten zijn dan ook op aanvraag.

Background image
img img img img img img